BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Kalite
 • Enstitümüzün Misyonu: 

Bilim, teknoloji ve eğitimdeki yenilikleri takip eden ve ülkenin teknolojik seviyesini yükseltmeyi benimsemiş olan enstitümüzün misyonu ulusal ve uluslararası işbirliklerini yürütecek, özellikle teknolojik konulardaki en son gelişmeleri takip edebilecek, gerekli tasarım, imalat, analiz ve sentez yeteneklerine sahip, yenilikçi fikirler üretebilecek ve Ar-Ge projelerini yönlendirebilecek bilgi derinliği olan araştırmacılar yetiştirmektir.

 • Enstitümüzün Vizyonu; 

Teknoloji ve bilim alanında yaptığı araştırmacı eğitimi ve araştırmaları ile uluslararası alanda tanınan ve tercih edilen bir enstitü olmaktır.

 • Değerler:

 Bilimsellik, Paylaşımcılık, Hesap Verebilirlik, Şeffaflık,  Etik Değerlere Bağlılık, Topluma Duyarlılık

 • Başkent Üniversitesi Kalite Politikası

Yüksek eğitim/öğretim, bilimsel araştırma/geliştirme faaliyetlerini nitelikli bir düzeyde yürütmenin yanı sıra evrensel kalite düzeyini yakalamış, felsefesini özümsemiş, kurum ilke ve süreçlerini bir bütün olarak görebilen, öğrenmenin sürekliliğine inanmış bireylerin yetişmesini ve çalışmasını sağlamak; müşteri odaklı etkin, sürekli iyileştirmeyi ön planda tutan risk tabanlı proses yaklaşımına dayanan bir kalite yönetim sistemini gerçekleştirmektir.

 • Fen Bilimleri Enstitüsü Kalite Politikası

Araştırmacı eğitimini nitelikli bir düzeyde yürütme sürecinde kalite kültürünü benimsemiş, etik değerleri, topluma duyarlılığı göz önüne alan, nitelikli ve sürdürülebilir bilimsel üretim için özgür düşüncenin farkında olan, tüm paydaşları ile ilişkilerinde hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkesini benimseyen, teknoloji ve eğitimdeki gelişmeleri bilimselliğin bileşeni sayan, kalite yönetimini gerçekleştirmektir.

 • Kalite Güvence Sistemi Esaslar

1-Yüksek Öğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği 

2-Başkent Üniversitesi Kalite Güvence Sistemi

 • Stretejik Plan

2021-2022 Stratejik Hedefler

 • Faliyet Raporları

2019-2020 Güz Faaliyet Raporları

2019-2020 Bahar Faaliyet Raporları

2020-2021 Güz Faaliyet Raporları

2020-2021 Bahar Faaliyet Raporları

2021-2022  Güz Faaliyet Raporları

 

2022 Özdeğerlendirme Raporu

 • Veriler ve İstatistikler

Fen Bilimleri Enstitüsü Toplam Öğrenci sayılarının Yıllara Göre Değişimi

Fen Bilimleri Enstitüsü Burs Durumuna Göre Toplam Öğrenci Sayıları

Fen Bilimleri Enstitüsü 2020-2021Bahar Dönemi Açılan Ders Sayıları

Fen Bilimleri Enstitüsü Öğrenci Yayın Yıllara Göre Sayıları

Fen bilimleri Enstitüsü Kuruluşundan Bu güne Mezun Öğrenci istatistikleri

Fen Bilimleri Enstitüsü 2018-2019-2020-2021 Öğrenci Yayınları

2018 Öğrenci Yayınları

2019 Öğrenci Yayınları

2020 Öğrenci Yayınları

2021 Öğrenci Yayınları

 

 

 • AKTS Değerlendirme Raporları 

2020-2021 Akademik Yılı AKTS Anketi Sonuçlerı ve Değerlendirme

AKTS İş Yükü Belirleme Anketi

Bağımlılık Döngüsü

 • Fen Bilimleri Enstitüsü Faaliyet Süreç Şemaları

Fen Bilimleri Enstitüsü Danışman Atama Süreç Şeması

Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tez Önerisi Savunma Süreç Şeması

Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tez Savunma Sınavı Süreç Şeması

Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Yeterlilik Süreç Şeması

Fen Bilimleri Enstitüsü Gelen Evrak Süreç Şeması

Fen Bilimleri Enstitüsü Giden Evrak Süreç Şeması

Fen Bilimleri Enstitüsü Kayıt Dondurma Süreç Şeması 

Fen Bilimleri Enstitüsü Kayıt Silme Süreç Şeması

Fen Bilimleri Enstitüsü Özel Öğrenci Süreç Şeması

Fen Bilimleri Enstitüsü Tam Zamanlı Öğrenci Süreç Şeması

Fen Bilimleri Enstitüsü Tez İzleme Komitesi (TİK) Süreç Şeması

Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Savunma Sınavı Sonrası Süreç Şeması

Fen Bilimleri Enstitüsü Yatay Geçiş Süreci Şeması

Fen Bilimleri Enstitüsü Yeni Program Açma Süreç Şeması

Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tez Önerisi Sunma Süreç Şeması

Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Süreç Şeması

Dış Paydaş Değerlendirme Anketleri

 1. Aselsan A.Ş.
 2. Bias Mühendislik
 3. Öz-İletişim İş Sendikası
 4. Siemed Tıbbi Sistemler
 5. Tusaş-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş

2021-2022 Güz Yarıyılı Öğrenci Değerlendirme Anketi