BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı

Prof. Dr. ÖZLEM DARCANSOY İŞERİ
Moleküler Biyoloji ve Genetik ABD Başkanı

Anabilim Dalı Sekreteri: Esra Zeynep Bahçekoz

Tel: 246 11 75

Anabilim Dalı hakkında:

Moleküler biyoloji ve genetik, canlıları moleküler düzeyde yapısal ve işlevsel olarak inceleyen yaşam bilimi alanıdır. Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı’nın amacı, toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda araştırma çalışmalarını yürütebilecek, ulusal veya uluslararası arenada rekabet gücü lisansüstü mezunlar vermek ve yüksek nitelikli Ar-Ge ve “know-how” çalışmalarının artmasına katkı sağlamaktır. Moleküler biyoloji ve genetik, modern biyoteknolojik uygulamalarda araç olan bilimsel ve teknik uygulamaların önemli bir bileşenidir. Bu bağlamda, teknik ve sektörel bilgiye sahip moleküler biyologlar ile ulusal Ar-Ge ekosistemi beslenmektedir. Lisansüstü eğitimimiz, global insan gücü gereksinimleri, ülke politikaları ve üniversitemizin vizyonu ile uyumludur.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, ilk kez 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında eğitime başlamış ve mevcut durumda Türkçe ve İngilizce Lisans Programlarında 200 lisans öğrencisine eğitim vermektedir. Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı’nda moleküler biyoloji alanında çalışmalarını sürdüren 3 profesör, 5 doktor öğretim üyesi, 1 doktoralı öğretim görevlisi ve 4 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Üniversitemizin farklı birimlerinde moleküler biyoloji ve genetik alanında eğitim almış ya da bu alanda araştırma faaliyetlerinin sürdüren çok sayıda öğretim üyesi bulunmaktadır. Öğretim üyelerinin çalışma alanları kanser moleküler biyolojisi, bitki moleküler biyolojisi ve biyoteknolojisi, nanoteknoloji uygulamaları, koruma genetiği, kök hücre ve moleküler nörobiyoloji ve moleküler tanı kiti geliştirme olup, yüksek lisans programında öğrencinin araştırma eğilimleri doğrultusunda seçmeli uzmanlık eğitimi verilecektir.

Moleküler Biyoloji Bölümü'nün, moleküler biyoloji ve genetik alanında ihtiyaç duyulan temel cihaz donanımına sahip, eğitim ve araştırma amaçlı kullanıma uygun 70 m2'lik bir laboratuvarı ve toplam 40m2'lik alanda bölümlendirilmiş olarak tasarlanmış hayvan ve bitki doku kültürü laboratuvarları bulunmaktadır. Bölüm altyapısı temel moleküler biyolojik tekniklerin kullanımına ve hayvan, bitki ve bakteri kültüre etmeye yönelik altyapıya sahiptir. Ek olarak, üniversitemizin sahip olduğu sağlık ve mühendislik alanlarındaki alt ve üst yapısı programda yürütülecek çok disiplinli ve disiplinlerarası çalışmalara olanak sağlayacaktır.

Ülkemizin moleküler biyoloji ve genetik alanı politikaları global eğilimler çerçevesinde kurgulanmaktadır. “TÜBİTAK Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri” belgesinde kaliteli moleküler biyoloji ve genetik eğitimi veren kurumların kurulması, kurulmuş olanların günümüzün gereklerine cevap verebilecek şekilde geliştirilmesi ve araştırma altyapısının geliştirilmesi önerilmektedir. Bu bağlamda programda, moleküler biyoloji ve genetik alanında bilgi ve bulguların sağlık, gıda, tarım alanlarında toplum yararına uygulanabilmesi için fen bilimleri altyapısı ve bakış açısına sahip uzmanlar yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Başkent Üniversitesi 25 yıllık kurumsal birikimi ile sağlıkta mükemmeliyet odaklı lisans ve lisansüstü eğitim ve hizmet veren bir üniversitedir. Üçüncü kuşak üniversite olarak üniversite sanayi işbirliği ve girişimcilik önceliği ile faaliyetlerini yürütmektedir. Başkent Üniversitesi’nin güçlü yönlerinden olan Tıp Fakültesi,  Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi sağlık sektöründe eğitim, sağlık hizmetleri ve Ar-Ge performansı ve altyapısı ile öncü ve Sağlık Bakanlığı’ndan sonra ikinci en yaygın sağlık hizmetlerine sahip kurumdur. Moleküler biyoloji ve genetiğin bileşenlerinden olan genom teknolojileri, genetik mühendisliği ve sentetik biyoloji ileri ve yenilikçi sağlık teknolojilerinin geliştirilmesinde önemli bir yere sahiptir. Başkent Üniversitesi, sağlık alanında ulusal ve uluslararası düzeyde itibara sahip, alt ve üst yapısı güçlü öncü üniversitelerdendir. Üniversitemizin bu alandaki yetkinliğinin yüksek lisans programımız açısından özellikle bölgesel anlamda önemli bir ayrıcalık teşkil etmektedir.

Üniversite bünyesinde bulunan Gıda Tarım ve Hayvancılık Araştırma Geliştirme Merkezi, Transplantasyon ve Gen Bilimleri Enstitüsü ile Deney Hayvanları Üretim ve Araştırma Merkezi yaşam bilimleri ve biyoteknolojinin farklı kırılımlarında araştırma geliştirme ve eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmektedir. Üniversitemiz bünyesinde biyoteknoloji alanında faaliyet gösteren firmaların KOSGEB tarafından desteklendiği Teknoloji Geliştirme Merkezi bulunmaktadır. Ek olarak, üniversitemiz mühendislik alanlarında lisans ve lisansüstü düzeyde nitelikli eğitim vermektedir. Tıp, sağlık ve mühendislik alanlarındaki alt ve üst yapı moleküler biyoloji alanında yürütülecek çok disiplinli ve disiplinlerarası çalışmalara olanak sağlayacak ayrıcalıkta ve niteliktedir.