BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Enerji Mühendisliği A.B.D.

Prof. Dr. Tahir YAVUZ
Enerji Mühendisliği ABD Başkanı 

Neslihan KARACA

Enerji Mühendisliği Anabilim Dalı Sekreteri

Tel: 0312 246 6665

Enerji Mühendisliği Anabilim Dalı Lisansüstü Programlar İşleyiş ve Uygulama Esasları Dokümanlara Ulaşmak için Tıklayınız

 

 

Çağımız insanını ve gelecekte yeni kuşakları taşıyacak dünyamızda yeni gelişimler, darboğazlar, çözümsüzlükler, küresel ısınma başta olmak üzere çevre sorunları ve değişik alanlardaki gereksinimleri içeren tüm süreçlerle ilgisi bulunan olan en önemli aktörlerden birisi enerjidir. Enerjinin böylesi bir ağırlıkla dünyadaki hemen her konu ile ilintili olması, geniş bir yelpazeye yayılan disiplinler arası bilgi tabanında yenilikçi çözümler üretebilecek enerji mühendisleri ve enerji yöneticilerinin eğitimini gerekli kılar. Aynı bağlamda, fosil kökenli yakıtların tükenir olması, giderek artan enerji fiyatları, taze su kaynaklarının azalması ve sera gazı salımları karşısında; sürdürülebilir AR-GE program ve faaliyetlerinin çoğu kez ulus sınırlarını da aşacak işbirlikleri ölçeğinde geliştirilerek uygulanmalarını ve teknolojik çıktılarından disiplinler arası bir şekilde yararlanılmasını gerekli kılmaktadır. Gelecekte nükleer santrallerin ülkemizde de uygulanma olasılığı bu enerji türünü de kapsayacak yeni bir ulusal yol haritası doğrultusunda teknoloji geliştirme ve yetkin personel yetiştirme konularına ağırlık kazandırmıştır. 

Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü altında açılan, Enerji Mühendisliği Ana Bilim Dalı, enerji alanında faaliyet gösteren sektörlerde çalışma alanı olarak hedefleyen tüm mühendislere alanlarında derinlik kazandıracak bilgi birikimini sağlamak ve çalıştığı kuruluşa Tez boyutu ile çare olacak enerji odaklı Yüksek Lisans Programları olarak sunulmaktadır.

  1. Tezli Yüksek Lisans Programı
  2. Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Anabilim 2008 -2009 Akademik yılında açılmış ve ilk mezunlarını 2009-2010 Akademik yılı Bahar döneminde vermiştir.

Bu program, Üniversitenin mevcut tüm mühendislik bölümlerinin eğitim kadrolarını, eğitim ve laboratuvar olanaklarını kullanmakta, ayrıca çok geniş ulusal ve uluslararası işbirliği ağını değerlendirerek enerji mühendisi kavramını yeni bir boyuta taşımaktadır. Böylelikle mezunlarının enerji ve çevre konularında her tür sorunu uzun solukta çözebilecek kültüre, yenilikçi karaktere, en son teknoloji bilgilerine ve mühendislik becerilerine sahip olmaları hedeflenmektedir. “Sürdürülebilirlik için sürdürülebilir enerji” stratejilerini ve yol haritalarını geniş bir işbirliği ve yenilikçilik platformunda oluşturabilecek mühendislik kültürünün de verilmesi bu hedefler arasında yer almaktadır.

Enerji Mühendisliği Yüksek Lisans Programı tüm mühendislik, mimarlık, teknik eğitim/teknoloji fakülteleri ve fen-edebiyat fakültelerinin fizik, kimya, astronomi, matematik ve biyoloji bölümleri lisans programları mezunlarına açıktır.