BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Tanıtım

Türk yükseköğretim sisteminde, Lisansüstü düzeydeki programlar, enstitüler bünyesinde yürütülmektedir. Yüksek Lisans ve Doktora düzeylerinde içeriklendirilen söz konusu programlar, lisans ya da yüksek lisans eğitimini tamamlamış öğrencilere, belirli bir alanda daha özel ve ileri düzeyde eğitim olanakları sunar. Lisansüstü eğitimin lisans eğitiminden en büyük farkı; lisans eğitiminin pek çok alt alanda genel bilgi vermesine karşın, lisansüstü eğitimde belirli bir alanda uzmanlaşmanın amaçlanmasıdır.   
Lisansüstü eğitim; alınan dersler ve yapılan araştırmalar sayesinde, öğrencilere mesleklerinin çeşitli alt dallarını derinlemesine keşfetme olanağı vermektedir. Bireyin mesleki oluşumu açısından heyecan verici ve ilgi çekici olan bu çalışmanın kişiye sağlayacağı kazanımlardan bazıları şunlardır:
 

Bağımsız araştırma ve geliştirme çalışmaları yapma yeteneği,

  • Yapılan araştırma çalışmalarından bilgi sentezleme becerisi,
  • Projelerde görev alarak liderlik etme özelliği,
  • Teknolojik gelişmelerin toplumsal etkilerinin anlaşılması,
  • Yaşam boyu öğrenmenin öneminin kavranması.

Yüksek lisans eğitimi; toplumsal gereksinimlere yanıt verebilen, profesyonel işgücü oluşturulmasında sürekli ve belirgin bir rol oynayan lisansüstü eğitimin özlü, dinamik ve önemli bir parçasıdır.

Doktora programı, öğrenciyi akademik hayata hazırlayan, bilgiyi keşfetmeye, tümleştirmeye ve uygulamaya yönlendiren, bilginin kayıt altına alınıp saklanmasını, paylaşılmasını ve yayılmasını amaçlayan bir eğitim sürecini kapsamaktadır. Program öğrencinin araştırma ve ifade özgürlüğü çerçevesinde hazırlayacağı tez çalışmasında, bilgiye evrensel anlamda kayda değer ve özgün katkılar yapmasını  şart koşar.

Fen ve Mühendislik dallarında lisansüstü düzeydeki programları içeren enstitümüzde, 12 anabilim dalı bünyesinde yer alan 28 programda eğitim verilmektedir. Bunların 6 tanesi doktora düzeyindedir.