BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Endüstri Mühendisliği A.B.D.

Prof. Dr. Kumru Didem ATALAY
Endüstri Mühendisliği ABD Başkanı

Nihal UĞUR

Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Sekreteri

Tel: 246 6664

Endüstri Mühendisliği, üretim ve hizmet sektöründe görev yapan her düzeydeki yöneticinin karar verme sürecinde bilimsel yöntemler kullanmasına imkan veren bir bilim dalıdır. Diğer mühendislik bilimleri belirli alanlarda hizmet vermesine rağmen, Endüstri Mühendislerine sanayi ve hizmet sektörünün hemen her alanında ihtiyaç duyulmaktadır. Endüstri mühendisliği bir sistemin bütününü inceleyen bir mühendislik dalıdır. Endüstri Mühendislerinin kullandıkları yöntem ve teknikler temel bilimler, mühendislik bilimleri, sosyal bilimler, bilgisayar bilimleri ve yönetim bilimi gibi farklı disiplinlerden beslenir. Bu durum faaliyetlere insan odaklı yaklaşma ve sistemleri bütünsel bakış açısıyla analiz edebilme yetenekleri kazandırdığından Endüstri Mühendisliğini diğer mühendislik bilimlerinden farklı kılar.   

Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı'nın amacı; üretim ve hizmet sektörlerindeki işletmelerde ortaya çıkan karmaşık problemlere çözüm üreten, teknolojik gelişmeleri yakın takip ederek mevcut sistemleri geliştiren,  yeni sistemler tasarlayan, araştırmacı kimliği ön planda olan yüksek mühendisler yetiştirmektir.
   
Endüstri Mühendisliği tezli yüksek lisans programı, üretim mühendisliği, yönetim bilimi, yöneylem araştırması ve sistem mühendisliği bilim dallarını kapsar. Bu program süresince günümüz gereksinimlerine yönelik olarak açılan farklı derslerle öğrencilerin değişik alanlarda uzmanlaşması sağlanır. Lisansüstü ders programımız, üretim ve hizmet sektöründeki karmaşık sistemlerinin tasarımı, modellenmesi ile teknoloji ve mühendislik uygulamalarının yönetimi üzerine odaklanmıştır.      

Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı’nı tercih eden yüksek mühendis adayları Türkiye’nin saygın akademisyenleri tarafından yetiştirilmektedir. Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı mezunları bir yandan ulusal ve uluslararası ortamlarda akademik alanda çalışmalarını sürdürürken bir yandan da profesyonel iş yaşamında çeşitli firmalarda önemli kademelerde görev almaktadırlar.   

Anabilim Dalı ile İrtibat

Akademik Kadro