BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Müdürden

Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü fen ve mühendislik alanında lisans mezunlarına belirli bir alanda bilgilerini derinleştirme ve yeni beceriler kazandırmayı hedeflemiştir.  12 anabilim dalı altında 28 program ile bu çabasını sürdüren enstitümüz bu programlar ile ulusal ve uluslararası işbirliklerini yürütecek, özellikle teknolojik konulardaki en son gelişmeleri takip edebilecek, gerekli tasarım, imalat, analiz ve sentez yeteneklerine sahip, yenilikçi fikirler üretebilecek ve Ar-Ge projelerini yönlendirebilecek bilgi derinliği olan araştırmacılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Farklı ihtisas alanlarında öğrencilere gerçek yaşamda karşılaşacakları problemlerin çözüm yöntemlerini öğretmekte ve yaptırılan tezler ile evrensel boyutta proje yönetim esaslarını kullanarak bilime ve sanayiye katkıda bulunmaktadır. Özellikle,  ülkemizin endüstriyel gelişiminde önemli yeri olan lokomotif sektörlerde ar-ge ve inovasyona yönelik proje ve tez çalışmaları ile bireysel ve kurumsal gelişim ön planda tutulmaktadır.    

Lisansüstü çalışmalarda bulunan tün öğrencilerimize verimli ve başarılı bir akademik yarıyıl diliyorum.

Prof. Dr. Faruk Elaldı

Fen Bilimleri Enstitü Müdürü