BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Makine Mühendisliği A.B.D.

Prof. Dr. Sami Karadeniz
Makine Mühendisliği ABD Başkanı

 

Neslihan KARACA

Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Sekreteri

Tel: 0312 246 6665

 

Makine Mühendisliği  Anabilim Dalı LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR İŞLEYİŞ ve UYGULAMA ESASLARI Dökümanlara Ulaşmak için Tıklayınız

 

Bilim ve teknolojide süregelen hızlı gelişmelere paralel olarak, ülkelerin sanayilerini yeni teknolojiler ile donatması ve bu teknolojilere uygun insan gücünü yetiştirmesi  gerekmektedir. Geleneksel ve yeni enerji kaynakları ile çalışabilen ve insanın rahatlığını artıracak, onun kas gücünü değil akıl gücünü ön plana çıkaracak yeni mekanik ve elektro-mekanik tasarımların gerçekleştirilmesi ve bu tasarımların uygulamaya konulması kaçınılmaz görünmektedir.

 Makine Mühendisliği, modern toplumun her kesiminde kullanılan ürünlerin tasarımını, analizini, üretimini ve güvenirlik deneylerini yapma konularını içermekte, bu sebeple mühendisliğin çok geniş bir alanında hizmet vermektedir. Makine Mühendisliği Anabilim dalının amacı mesleki konulardaki araştırma, geliştirme faaliyetlerinde ve proje uygulamalarında, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde etkin görev alabilecek, etkili iletişim kurabilecek ve disiplinler arası takımlarda çalışabilecek, mesleki ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde, 21 yüzyılda profesyonel olarak rol almak için gerekli yeteneklere sahip, bölgesel ve ulusal sanayinin gelişmesine katkı sağlayabilecek, eleman yetiştirmektir. Anabilim Dalı dört program sunmaktadır;

  1. Tezli Yüksek Lisans Programı
  2. Tezsiz Yüksek Lisans Programı
  3. Yüksek Lisansa Dayalı Doktora Programı
  4. Lisansa Dayalı Doktora Programı

Yüksek lisans programı 2006-2007 akademik yılında Doktora programı 2012-2013 akademik yılında başlamıştır. Anabilim dalımız ağırlıklı olarak, malzeme-kompozit, üretim, zırh geliştirme,   katı mekaniği, ısı ve akışkanlar mekaniği,  dinamik sistemler–mekatronik ve  kontrol, ve enerjiler (yenilenebilir enerjiler, rüzgar, dalga, hidrokinetik ve güneş)  temel konuları altında uzmanlaşmak isteyen mühendislere, temel ve uç teknolojileri kullanarak tasarım ve imalat için gerekli teorik bilgi ve araştırma/geliştirme olanaklarını sağlamayı amaç edinmiştir.

Makine Mühendisliği yüksek lisans programı, makine, inşaat, endüstri, kimya, fizik, metalurji, üretim, havacılık, mekatronik ve otomotiv mühendisliği bölümlerinden lisans derecesi almış üniversite mezunlarına, Yüksek Lisansa dayalı doktora programı  Lisansı veya Y. Lisansı Makine Mühendisliği olan Mühendislik Bölümleri mezunlarına, Lisansa dayalı  doktora programı lisansı Makine Mühendisliği olan mezunlara açıktır.

Anabilim Dalı ile İrtibat

Akademik Kadro