BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Biyomedikal Mühendisliği A.B.D.

Prof. Dr. DİLEK ÇÖKELİLER SERDAROĞLU
Biyomedikal Mühendisliği ABD Başkanı

 

Fatma Nur Turaman

Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalı Sekreteri

Tel: 246 6662

 Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalı LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR İŞLEYİŞ ve UYGULAMA  ESASLARI Dökümanlara Ulaşmak için Tıklayınız

 

Biyomedikal alanındaki nitelikli eleman gereksiniminin karşılanabilmesi için Türkiye’de ilk kez Başkent Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü lisans programını 2000-2001 öğretim yılında kurmuştur. Devamında, programın ileri düzeyde eğitim, öğretim verebilecek nitelikte geliştirilmesi ve Biyomedikal mühendisleri ile farklı lisans programlarında eğitimini tamamlamış mezunların Mühendislik ve Tıp uygulamalarını bir arada içeren disiplinler arası konularda ileri düzeyde bilgi ve araştırma yapma yeteneklerini geliştirmek amacıyla, 2005 yılında Biyomedikal Mühendisliği anabilim dalı açılmıştır. Biyomedikal Mühendisliği yüksek lisans programı, yaralı doku/organa destek sağlayan, ya da yerine kullanılabilen tıbbi sistemlerin (biyomalzemelerin) veya sağlık alanında teşhis ve tedavi amaçlı  kullanılan mekanik ve elektronik cihaz ve sistemlerin tasarım, üretim, geliştirme, teknik işletme faaliyetlerini kapsamaktadır. Günümüzde, hastanelerde yaklaşık yirmi bin farklı tür tıbbi cihaz ve sistem kullanılmaktadır ve biyomedikal sistemlerin tasarım ve geliştirme uğraşlarını yürütecek, sistemlerin verimli kullanılmasında görev alacak teknik ve bilimsel bilgi birikimine sahip elemanlara ve araştırmacılara duyulan gereksinim her geçen gün artmaktadır.

Biyomedikal Mühendisliği anabilim dalında, farklı konularda araştırma grupları ve konuları göze çarpmaktadır. Bu gruplardan bir tanesi biyomedikal sinyal ve görüntü analizi, fizyolojik modelleme ve bilgisayarlı simülasyon konularında çalışırken diğer grup ise biyomalzeme, nanoteknoloji ve biyosensör alanlarında faaliyet göstermektedirler.

Ayrıca yapay organlar, kardiyak/kardiyovasküler modelleme çalışmaları da sürdürülmektedir. Bu çalışma grupları göz önüne alınarak kurulmuş olan ve yüksek lisans programında kullanılan Biyosensörler ve Mikroskobik Görüntüleme laboratuarında simülasyon amaçlı bilgisayarlar, deney düzeneği ve enstrümantasyon çalışmalarında kullanılmak üzere temel elektronik (güç kaynağı, fonksiyon jeneratörü, sayısal osiloskop vb.) ve temel biyokimya laboratuar ekipmanları mevcuttur.

Yüksek lisans araştırmaları için ayrıca, teşhis ve tedavi amaçlı kullanılan EKG, Ultrason, X-ray gibi tıbbi elektronik sistemlerin deneysel testi için gerekli donanım olanaklarının bulunduğu biyomedikal laboratuarları kullanılmaktadır. Gerekli görüldüğünde lisans programında yoğun olarak kullanılan temel uygulama imkanları (bilgisayar, elektronik, fizik laboratuarları vs) yüksek lisans düzeyindeki araştırmalar için de kullanılabilmektedir. Son zamanlarda tıbbi cihaz imalatı girişimcilerinin artışı, biyomedikal alanında araştırma geliştirme mühendislerine olan ihtiyacın önemini ortaya koymakta ve Başkent Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Yüksek Lisans programı, bu saptama doğrultusunda ürün geliştirme ve girişimcilik konularında gerekli eğitimi sağlamak amaçlı çalışmalarına devam etmektedir.

Anabilim Dalı ile İrtibat

Akademik Kadro