BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Mimarlık Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. CÜNEYT KURTAY
Mimarlık ABD Başkanı
 

Gamze ÇOBAN

Mimarlık Anabilim Dalı Sekreteri

Tel:246 66 38

Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Programı Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2018-2019 Akademik Yılı Güz Döneminde öğrenci alımına başlamıştır. Program kapsamında YÖK tarafından "Mimarlık Bilim Alanı" için tanımlanmış anahtar kelimeler beş ana başlık altında ele alınmıştır.  Bu başlıklar şunlardır:

 1. Mimarlıkta Bilişim ve Yeni Teknolojiler

 2. Kent ve Konut Araştırmaları

 3. Kültürel Mirası Koruma ve Belgeleme

 4. Mimarlık Tarihi ve Kuramı

 5. Yapı Teknolojileri ve Çevre Kontrolü

  Program mimarlık alanının beklentilerine uygun, bu beklentileri karşılayacak uzmanlaşmaları sağlayacak derslerden oluşmaktadır. Bölüm akademik kadrolarının bu dersleri yürütecek donanıma sahip olmaları programın en önemli avantajıdır.  Programın bir diğer avantajı yeni bilgiler üretecek çeşitli araştırma projeleri gerçekleştirecek ve öğrencilerin akademik alanda da kendilerini var edebilecekleri çeşitli yayınlar yapmalarını sağlayacak içerikte olmasıdır.  Program kapsamında dersler akşam 18.00-21.00 saatleri arasında yapılmakta, böylelikle çalışmakta olan öğrencilerin eğitim isteklerinin gerçekleşebilmesi mümkün olmaktadır. İlgili kurumlar ile bir anlaşma yapılarak öğrencilere yüzde 30 indirim uygulanmakta, ayrıca Başkent Üniversitesi mezunlarına yüzde 30 indirim yapılmaktadır.

  Programın hayata geçirilmesi için mekânsal olanaklar son derece yeterlidir. Gerek stüdyolar gerekse bilgisayar laboratuvarları ve çeşitli sanat atölyeleri derslerin çeşitliliğini ve zenginliğini karşılayacak vasıftadır. Ayrıca Başkent Üniversitesi Kütüphanesi öğrenciler için çok önemli araştırma olanaklarına sahiptir. Güncel sürekli yayınların yanı sıra çevrimiçi veri tabanlarından istenilen konuya göre çeşitli elektronik dergilere ulaşılabilmektedir.

  Programa başvuracak adayların öncelikle mimarlık alanı ve ilgili alanlarda ciddi bir birikime sahip olma isteği duymaları önemlidir. Kendisini iyi ifade edebilen ve çalışma ve başarma isteği duyan, yeniliklere ve gelişmelere açık öğrencilerin programdan edinecekleri çok fazla kazanım vardır.

  Yüksek Lisans eğitiminin üçlü parametreleri açısından bakıldığında ?Akademik Kadroların Niteliği ve Yeterliliği? ve ?Fiziki Mekânların ve Donatıların Niteliği Ve Yeterliliği? açısından tüm koşullar sağlanmış durumdadır. Bu iki parametreye ?Araştırma ve Öğrenme İsteği Duyan Öğrenciler? dâhil olduğunda program hedeflediği başarıyı yakalamış olacaktır.

  Mimarlık Tezli Yüksek Lisans programı kapsamında üç alanla ilişkilenme önemsenmiştir. Kamu/özel kurum ve kuruluşlarından öğrencilerin özellikle iş ortamlarını besleyebilecek konularda araştırma çalışma yapma olanakları vardır. Akademik alanda yer almak isteyen öğrencilerin araştırma, çalışma, yayın yapma olanakları vardır. Yapı üretimi sürecinin gereksindiği yeni teknolojiler ve yeni program dilleri öğrencilerle buluşturulmaktadır. 

  Programa sadece mimarlık bölümlerinin mezunları değil ilgili alanlarda farklı disiplinlerden öğrenciler de kabul edilmektedir. Üniversitelerin lisans programlarından mezun olan adaylar, çalışmalarını içeren portfolyo,  niyet mektubu ve iki adet referans mektubu ile programa başvurabilirler. Mimarlık, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama ve Endüstriyel Tasarım Programlarının dışında kalan lisans programlarından adaylar Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun görülen bilimsel hazırlık programına tabidir.

Ders Kataloğu