BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Biyoteknoloji A.B.D.

Prof. Dr. EMİR BAKİ DENKBAŞ
Biyoteknoloji ABD Başkanı

 

Biyoteknoloji Anabilim Dalı

Biyoteknoloji kelime anlamı olarak insan, hayvan ve bitki hücrelerinin fonksiyonlarını anlamak ve amaca uygun şekilde değiştirmek amacıyla uygulanan çeşitli yöntem, işlem ve biyosüreç temelli üretimi tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Biyoteknoloji moleküler biyoloji, mikrobiyoloji, genetik, biyokimya, fizyoloji gibi yaşam bilimlerine ek olarak mühendislik bilim alanlarını da içeren multidisipliner yaklaşım ile araştırma yapılan bilim alanıdır.

Bilim alanının doğasına uygun olarak, Biyoteknoloji Anabilim Dalı üniversitemizin Tıp, Mühendislik, Fen Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin alanında deneyimli öğretim üyelerinin katılımları ve katkıları ile 2017 yılında kurulmuştur. Anabilim Dalı’nın misyonu, yüksek nitelikli, disiplinlerarası bakış açısını benimseyen, ulusal ve uluslararası düzeyde biyoteknoloji alanında çalışma yapan tüm disiplin ve alt disiplinlerde yenilikçi ve öncü araştırmaların içerisinde yer alabilecek, bilimsel rekabet gücü yüksek ve eğitimini uygulama ve üretime dönüştürerek toplumsal ihtiyaçlara çözüm üretebilen lisansüstü mezunların yetiştirilmesidir. Anabilim dalımız bünyesinde açılmış olan Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programı’nın amacı multidisipliner kadrosu ile gereken akademik eğitimi vermek ve bilimsel ortamı sağlamaktır. Programın deneysel çalışmaları Transplantasyon ve Gen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bulunan araştırma laboratuvarları ve uygulama alanlarında yapılacaktır.

 

 

Fatma Nur Turaman

Anabilim Dalı Sekreteri

246 66 62