BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Belgeler

Dokümanlar

Tez Yazma Kılavuzu

Tez Yazma Kılavuzu-pdf

FBE Tez Yazma Klavuzu Kilitli Örnek Ekleri

Tez Savunma Sınavı Öncesi ve Tez Teslim Sürecinde Yapılması Gereken İşlemler 

Tezlerin Gizliliği veya Ertelemeli Yayınlanması İş Akış Şeması

Tez Çalışması Orijinallik Raporu Alınması Esasları

Turnitin Kullanımı

Elektronik Tezin Erişime Kapatılması Talep Dilekçesi 

Dönem Projesi Yazma Kılavuzu

Dönem Projesi Yazma Kılavuzu-pdf

Başkent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve  Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge

Formlar ve Tutanaklar

FRM-01 Ders İçerik Formu

FRM-02 Lisansüstü Başvuru Referans Mektubu

FRM-03 Tez Konusu Öneri Formu

FRM-04-İkinci Danışman Talep Formu 

FRM-05 Tez Savunma Sınavı Tutanağı

FRM-06-Proje/Tez Danışmanı Atama Teklifi Formu 

FRM-07-Proje / Tez Danışmanı Değişikliği Teklifi Formu 

FRM-10 Doktora Tez Önerisi Savunma Sınavı Tutanağı

FRM-11 Doktora Tez İzleme Komitesi Tutanağı

FRM-12 Elektronik Tez Kabul Formu

FRM-13 Doktora Tez Savunma Sınavı Tutanağı

FRM-14 Yayın Bilgi Formu

FRM-16 Not Değişiklik Formu

FRM- 17 Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Konusu Öneri Formu

FRM-18 Öğrenci Bilimsel Yayınlarını İzleme Formu

FRM-19 Doktora Yeterlik Yazılı Sınavı Tutanağı

FRM-20 Doktora Yeterlik Sözlü Sınav Tutanağı

FRM-21 Tez Değerlendirme Jüri Kişisel Raporu

FRM-22 Özel Öğrenci Ders Seçme Formu

FRM-23 Dönem Projesi Sınavı Tutanağı

FRM-24 Tez Danışmanlık Toplantısı Tutanağı