BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Sistemleri A.B.D.

 

Prof. Dr. FÜSUN EYİDOĞAN
Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Sistemleri ABD Başkanı

Aslı Ekici

Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Sistemleri Anabilim Dalı Sekreteri

Tel:246 66 23

Ders Kataloğu

Anabilim Dalı hakkında:

Sürdürülebilir tarım, insanların ihtiyacı olan gıda maddelerini üretirken, organik üretimin yeterli ve kaliteli olması, doğal tarım girdileri kullanarak üretim maliyetinin düşürülmesi; tarım arazilerinin, çevre ve doğal tarım kaynaklarının korunması, bu arada çiftçinin eğitilmesi ve toprağını daha iyi değerlendirmesi konularında, insan ve hayvan sağlığı bakımından daha emniyetli, üretken, karlı ve düşük girdili tarım sistemlerinin oluşturulması ve benimsetilmesidir.

 

Gerek sürdürülebilir tarım uygulamasının hayata geçirilmesinde, gerekse, üniversitemiz, ilimiz ve çevresindeki doğal bitki kaynaklarının, insanlarımızın beslenmesi ve sağlığının korunması amacıyla kullanımında, doğayı tahrip etmeden en az maliyetle insanımızın tüketimine sunulmasında, Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Sistemleri Yüksek Lisans Programının önemli katkıları olacaktır.

Ülkemizde tarım-gıda alanında çok sayıda işletme olmakla birlikte sürdürülebilir tarım-gıda sistemleri konusunda yeterli sayıda yetişmiş uzman bulunmamaktadır. Bu nedenle sürdürülebilirliği dikkate alarak tarımsal üretimin gerçekleştirilmesini ve gıda ürünlerinin üretilmesi, işlenmesi ve pazarlanmasını sağlayacak uzmanlar yetiştirmek üzere Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Sistemleri Ana Bilim Dalına bağlı disiplinler arası Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Sistemleri tezli yüksek lisans Programı bulunmaktadır.

Uzun vadeli çevreyi ve doğal kaynakları koruyan, insan ve hayvan sağlığı bakımından daha emniyetli üretken ve karlı düşük girdili tarım sistemlerinin oluşturulmasına önem veren Fen, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik, Su Ürünleri, Veterinerlik, Ziraat Fakülteleri mezunları bu yüksek lisans programını tercih edebilirler.

Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Sistemleri tezli Yüksek Lisans Programı, tarım ve gıda alanlarına yönelik bilgileri ve bu alanlarda bilgiye ulaşma yöntemlerini içeren teorik ve alan uygulamalarını kapsamaktadır. Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Sistemleri Tezli yüksek lisans programı, toplam yirmi bir kredilik yedi alan dersi ile Lisansüstü eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca, zorunlu olan Araştırma Yöntemleri ve Etik dersi, bir seminer dersi ve tez çalışması olmak üzere toplam 122 AKTS kredisinden oluşur.