BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

Prof. Dr. BERNA DENGİZ
Elektrik Elektronik Mühendisliği ABD Başkanı

Rabia BÜLBÜL

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Sekreteri

Tel: 0312 246 6663

 

       Elektrik–Elektronik Mühendisliği, insanın günlük yaşantısı kadar, hemen tüm meslek ve çalışma alanlarında “olmazsa olmaz” nitelikte bulunan araç, gereç ve uygulama alanlarını doğuran, bu yüzden de insan ve toplum yaşamını en derinden etkileyen meslek dalıdır. Öte yandan, teknoloji alanındaki en çarpıcı ve en sık karşılaşılan yeniliklerin elektronik alanında olduğunu söylemek de hatalı olmayacaktır. Bu nitelikler, elektrik-elektronik alanını, ileri düzeyde araştırma–geliştirme çalışmalarına en çok gereksinim duyulan ve açık olan alan haline getirmiştir. Bu açığı kapamada katkı sağlamak ve gerekli akademik çalışmaları yapmak üzere yaşama geçirilen Anabilim Dalımız, Mühendislik Fakültesinin en eski bölümü olan Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölümü’nün, Fen Bilimleri Enstitüsü içerisindeki uzantısı konumundadır.

Lisansüstü programlarımız; Yüksek Lisans (Tezli) ve Doktora programlarını içermektedir. Bu programlar; haberleşme sistemleri, sinyal ve görüntü işleme, denetim sistemleri, bilgisayarlar ve sayısal sistemler, güç elektroniği, mikroelektronik gibi alt uzmanlık alanlarında araştırma, geliştirme, tasarım, yayın ve uygulama çalışmaları yapmayı amaçlamaktadır. Söz konusu çalışmaların evrensel standartlarda olması ve elektrik–elektronik alanındaki yeniliklere doğrudan katkı sağlayabilecek insan kaynaklarının yetiştirilmesi, üzerinde özenle durduğumuz önceliklerimizi belirlemektedir.

Doktora Yeterlik Sınavına İlişkin Bilgiler