BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Bilgisayar Mühendisliği A.B.D.

Prof. Dr. NİZAMİ GASİLOV
Bilgisayar Mühendisliği ABD Başkanı

Buket ÜNAL

Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Sekreteri

Tel: 0 312 246 6661

Bilgisayar Mühendisliği son elli yılda dünyada bilgisayar ve iletişim teknolojilerindeki çok hızlı gelişmeler sonucu yeni bir mühendislik disiplini olarak ortaya çıkmıştır.

Günümüzde bilgisayar mühendisliği mezunları sistem analist, sistem tasarımcısı, yazılım mühendisi, donanım mühendisi, ağ ve iletişim mühendisi, web uzmanı, veritabanı uzmanı, uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemi uzmanı, bilgi güvenliği mühendisi gibi çeşitli ünvanlarla çalışmaktadırlar. Buna paralel olarak lisansüstü ders programımız Algoritmalar ve Programlama Kuramı, Bilgisayar Mimarisi ve Yapısı, Yazılım Mühendisliği, Elektronik Uygulamaları, Veritabanı Sistemleri, Veri Madenciliği, Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları, İşletim Sistemleri, Veri Güvenliği ve Kriptografi ile Bilgi Mühendisliği gibi konuları içermektedir.
    
Program öğrencilerimize, temel bilimler, genel mühendislik, bilgisayar bilimleri ve mühendisliği dallarında güçlü bir temel sağlayıp uygulama bilgi ve becerisi kazandırmayı hedeflemektedir.  

Lisansüstü programlarımız tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarını içermektedir.