BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Kalite

Fen Bilimleri Enstitüsü Anket Değerlendirme Raporu

Fen Bilimleri Enstitüsü 2019-2020 Akademik yılında yapılan ve tüm anabilim dallarında bütün öğrencilere yapılması istenen “öğrenci memnuniyet anketi” sonuçları değerlendirme komisyonu tarafından incelenmiştir.

Mevcut anketler ön incelemesinde 87 adet anketin arşivlendiği, bunlardan 13 tanesinde öğrencilerin sadece anabilim dalı adını yazıp, herhangi bir işaretleme yapmadığı görülmüştür. Herhangi bir işaretleme yapılmayan ve yorum yazılmayan anketler analiz dışı bırakılmıştır. Bu duruma göre anketlerin anabilim dallarına göre dağılımı aşağıdaki şekildedir.

Yukarıda görüldüğü üzere Anket geri dönüşü yapılmamış ana bilim dalları bulunmaktadır. Anketlerin mevcut hali ile yarısına yakının Bilgisayar Mühendisliği Anabilim dalından gelmesi dikkat çekicidir.

Bunların yanında birçok öğrencinin işaretlemeli soruların hepsine cevap vermediği görülmüştür. Buna sebep olarak anket çalışması içerisinde “fikrim yok” seçeneğinin olmaması olarak belirten anket içi bilgilendirmeler de olmuştur. Bir sonraki anket çalışmasında bu konunun dikkate alınması gerekmektedir.

Ankette 1-3-4-5-6-7 numaralı başlıklar çoktan seçmeli, 2-8-9-10 numaralı başlıklar açık uçlu cevap şeklinde yapılmıştır. Açık uçlu cevaplar için öğrencilerin verdiği cevaplar yazılarak, yazılan cevabın hangi genel kategoride değerlendirilebileceği belirlenmiştir. Bunlar içinden konu olarak özellikle belirli bir ana bilim dallını ilgilendiren sorunlar için Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne bilgi verilmiştir.

Yapılan anket incelemesi sonucu ekteki veriler elde edilmiştir.

 

Fen Bilimleri Enstitüsü Burs Durumuna Göre Toplam Öğrenci Sayıları

Fen Bilimleri Enstitüsü Kuruluştan Bu Yana Mezun Öğrenci Sayıları

Fen Bilimleri Enstitüsü 2019-2020 Bahar Dönemi Açılan Ders Sayıları

Fen Bilimleri Enstitüsü Toplam Öğrenci sayılarının Yıllara Göre Değişimi

Fen Bilimleri Enstitüsü Öğrenci Yayın Yıllara Göre Sayıları