BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Başvuru Kriterleri

Fen Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarınca açılacak lisansüstü programlara başvurular için:

 

 YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

 • Enstitü kurulu tarafından yarıyıl başlarında belirlenerek ilan edilecek alanda bir lisans programından mezun olmak gerekir.
 • Tezli yüksek lisans programlarına yapılacak başvurularda, sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşulu ile, enstitü kurulu tarafından yarıyıl başlarında belirlenerek ilan edilecek ALES puanına sahip olmak gerekir. Tezli yüksek lisans programlarına yapılacak başvurularda, ALES sonucu yerine, GRE sınav sonuçları da kabul edilir.
 • Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların, programlara kabul edilmeleri için, YDS’den, enstitü kurulu tarafından belirlenecek puan veya ÖSYM Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen uluslararası bir sınavdan, bu puana eşdeğer puan almış olmaları gerekir. Belirtilen sınavlardan birinden gerekli puana sahip olmayan adaylar, Üniversitece yapılacak yabancı dil yeterlik sınavına girebilirler.
 • Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES ve Yabancı dil puanı aranmaz.

 

DOKTORA PROGRAMLARI

Yüksek Lisans Sonrası Doktora başvurularında;

 • Enstitü kurulu tarafından yarıyıl başlarında belirlenerek ilan edilecek alanda bir Tezli Yüksek Lisans programından mezun olmak gerekir.
 • Sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşulu ile, enstitü kurulu tarafından yarıyıl başlarında belirlenerek ilan edilecek ALES puanına sahip olmak gerekir. ALES sonucu yerine, GRE sınav sonuçları da kabul edilir.
 • Adayların, programlara başvurabilmeleri için, YDS’den, 55 puandan az olmamak koşulu ile ilgili enstitü kurulu tarafından belirlenecek puan veya ÖSYM Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen uluslararası bir sınavdan, bu puana eşdeğer puan almış olmaları gerekir.

 

Lisans Sonrası Doktora başvurularında;

 • Enstitü kurulu tarafından yarıyıl başlarında belirlenerek ilan edilecek alanda bir Lisans programından mezun olmak gerekir.
 • Sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşulu ile, enstitü kurulu tarafından yarıyıl başlarında belirlenerek ilan edilecek ALES puanına sahip olmak gerekir. ALES sonucu yerine, GRE sınav sonuçları da kabul edilir.
 • Adayların, programlara başvurabilmeleri için, YDS’den, 55 puandan az olmamak koşulu ile ilgili enstitü kurulu tarafından belirlenecek puan veya ÖSYM Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen uluslararası bir sınavdan, bu puana eşdeğer puan almış olmaları gerekir.
 • Lisans eğitimi genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya eşdeğeri olması gerekir.