BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Ücretler

ÜCRETLER

1) Tezli yüksek lisans programları; toplam 21 kredilik 7 ders, 1 seminer (kredi ağırlığı 3) ve tez çalışmasından (toplam kredi ağırlığı 10) oluşmakta olup, ücretler kredi başına 650 TL’dir.

2) Tezsiz yüksek lisans programları toplam 30 kredilik 10 ders ve dönem projesinden (kredi ağırlığı 4) oluşur. Ücretler kredi başına 650 TL’dir.

3) Doktora programı; toplam 21 kredilik 7 ders, 1seminer (kredi ağırlığı 3), yeterlik süreci (kredi ağırlığı 3) ve tez çalışması ( toplam kredi ağırlığı 12) oluşmakta olup, ücretler kredi başına 650 TL’dir.

4) Her dönem kayıt olunan derslerin kredi toplamına göre ücret ödenmektedir. Dönemde alınacak ders sayısı öğrenci ve danışmanı tarafından kararlaştırılır.

5) Özel öğrenci olarak alınacak her bir dersin ücreti 1950 TL’ dir.