BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Gerekli Belgeler

Lisansüstü programlarımız için, aşağıda belirtilen belgelerle, Enstitü Sekreterliğine şahsen başvurmak gerekmekte olup, posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

GEREKLİ BELGELER:

1- Başvuru Formu (İNTERNETTEN DOLDURULACAKTIR.)

2- ALES Belgesi’nin internet çıktısı ya da GRE Belgesinin aslı (Belgenin aslının görülmesi koşuluyla örneği Enstitü sekreterliğince onaylanabilir.)

3- Yabancı Dil Belgesi’nin aslı veya Enstitü Sekreterliğince onaylanacak sureti (YDS, ÜDS ve KPDS belgesi olarak internet çıktısı geçerlidir.)

4- Kapalı zarf içinde not döküm belgesinin (transkript) aslı

5- Mezuniyet Belgesinin aslı (Diploma aslının görülmesi koşuluyla diploma örneği Enstitü sekreterliğince onaylanabilir.)

6- Yurtdışı programlardan mezun olan adayların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alacakları Denklik Belgesi

7- Her biri kapalı zarf içinde iki adet referans mektubu (Referans Mektubu örneğine Enstitü sayfasındaki “Formlar” linkinden ulaşılabilir. Mezun olduğu fakülte ile ilgili anabilim dallarına başvuran Başkent Üniversitesi mezunlarından referans mektubu istenmez.)

8- Askerlik Durum Belgesi

9- Adayın özgeçmişi

10- 2 adet fotoğraf

11- Başvuru ücreti banka dekontunun aslı.